Trvanlivosť látok

Trvanlivosť látok

Trvanlivosť látky charakterizuje doba za ktorú vplyv vonkajších činiteľov nezapríčiní také zhoršenie vlastností, ktoré by ohrozilo samotnú podstatu konštrukčného prvku. Prirodzená patina ako taká, takmer vždy, neznamená mechanické poškodenie materiálu. A pri historických stavebných konštrukciách je vítaným javom. Jej odstránenie vedie k takmer vždy k porušeniu autenticity historického materiálu.

[Hrčka, M. (2006): Portál o kultúrnom dedičstve Obnova.sk, Výkladové slovníky. www.obnova.sk]

Kategória: Základné pojmy
Tag:

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede