Svätyňa

Svätyňa

1. súčasť kostola, priestor situovaný v orientovanom kostole v jeho východnej časti, oddelený od lode rím. kat. kostola sprav. víťazným oblúkom, príp. i cancelli, niekedy má o jeden al. viacero schodiskových stupňov zvýšenú úroveň podlahy, (čo súvisí s umiestnením krypty), svätyňa gréckokatolíckeho a pravoslávneho kostola je od lode sprav. oddelená ikonostasom. Svätyňa sa môže stavebne deliť na chór a záver, resp. môže mať formu apsidy, dispozíciu kvadratickej svätyne celly trichory a pod. Za svätyňou môže nasledovať záverová kaplnka. Priestor rím kat. svätyne delíme na epištolnú stranu (napravo od hlavného oltára), kde bývali sprav. umiestnené sedílie a na evanjeliovú stranu (naľavo od hlavného oltára), kde býva umiestnené sanktuárium, resp. pastofórium a býva tu vstup do sakristie, príp. i vstup do oratória, situovaného na podlaží nad sakristiou. V dôsledku prestavby môže mať svätyňa výnimočne viacero lodí. Svätyňa slúži najmä na umiestnenie hlavného oltára s oltárnou sviatosťou a na výkon bohoslužby kňaza. 2. hlavný priestor v synagóge, prístupný z puliša. Pôvodne 9 klenbových polí al. 9 opticky členených častí plochého stropu niesli 4 stĺpy, stojace v centrálnej časti v rohoch pomyselného štvoruholného pôdorysu, v ktorého strede stál almemor; táto dispozícia však nie je záväzná. Záver svätyne tvorí múr orientovaný na Jeruzalem (v našich podmienkach na východ)v osi spravidla s výklenkom resp. s apsidou, kde je umiestnený áron ha kodeš. Súčasťou svätyne je ezrat našim.

Kategória: Architektúra
Tag: Jeruzalem

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede