Sústava odkvapová

súčasť stavby, zložená z odkvapových žľabov a zvodov dažďovej vody, zvyč. plechových, slúžia na zber dažďovej vody zo strechy a jej odvod do kanalizácie. Niekedy v mieste napojenia žľabu a zvodu môže byť kotlík.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede