Struha

časť priekopy bastiónovej pevnosti, ryha s dlažbou, prebiehajúca stredom dna a napojená na prírodný vodný zdroj. Slúžila na zavodňovanie a odvodňovanie priekopy.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede