Štítok nábežný

druh dekoratívneho architektonického článku, prekrývajúceho nasadenie výbehu rebier rebrovej klenby na hlavici prípory, piliera al. stĺpu. Zo spodnej časti prilieha štítok k hlavici, pripomína obdĺžnikovú doštičku s horným zakončením s rôzne vykrajovaným obrysom. Hmotovo je štítok súčasťou monolitu s výbehom rebier.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede