rozárium

(lat. rosa – ruža)
malá záhrada alebo jej.oddelená časť, vysadená výhradne ružami. V Phrygii (dnešné Turecko) je preukázaná existencia ružovej záhrady z 8. storočia pred n. l.
V Európe sa s rozáriom kvadratického pôdorysu stretáme už od stredoveku. U nás bolo významné rozárium v Dolnej Ktupej, v súčasnosti Halíč, Mlyňany, Borová Hora.

 

Rozárium, Szolnok, Maďarsko

 

Kategória: Architektúra
Tag: raža, záhrada

Vytvorené: 21. decembra 2019 18:12

Upravené: 21. decembra 2019 18:12

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede