Rokoko

dekoratívny štýl poslednej fázy baroka , 1745 -1780, vo Francúzsku zhodný so štýlom Ludovíta XV.; vyznačuje sa členitosťou ornamentu, symetria jednotlivých predmetov sa rozplýva, charakteristické sú malé pastelové obrázky a porcelánové figúrky

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede