Podlaha

horizontálna konštrukcia, ohraničujúca zospodu priestor podlažia. Skladá sa sprav. z nosnej konštrukcie, niekedy z násypu, t. j. vrstvy vyrovnávajúcej podklad, z vankúšov a dlážky. Podlaha tvorí vo viacpodlažných stavbách so stropom nižšieho podlažia jeden celok.

Kategória: Architektúra Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede