Lokalita archeologická

druh sídla al. areálu, územie s výskytom archeologických nálezov, vymedzené osídlením, opevnením, príp. inou funkciou (napr. kultovou, ťažbou surovín). Iba výnimočne sa dá identifikovať na základe stôp viditeľných nad terénom, o možnosti výskytu môže vypovedať konfigurácia terénu, ojedinelé hnuteľné nálezy i letecká prospekcia. Potvrdená môže byť cieľavedomým zberom, prieskumom al. výskumom. Skutočnú rozlohu archeologickej lokality určí sprav. systematický výskum, ktorým sa môže odkryť kultúrna vrstva al. zvyšky zaniknutých stavieb, identifikované na základe jednotlivých archeologických nálezov ( jamy, základové ryhy al. základy, priekopy, valy, zvyšky konštrukcií a vybavenia stavieb - napr. dlážky, základové múry, pece, hnuteľné nálezy), pričom komplexný tvarový a konštrukčný vzhľad je často viac-menej iba predpokladaný (napr. aj na základe analógií z etnografie). Základnými druhmi archeologických lokalít sú sídlisko, samostatné kultové miesto (napr. pohrebisko rondel), miesto ťažby surovín ( baňa), burgus, pamätné miesto, príp. akýkoľvek zaniknutý areál - hrad, kostol a cintorín a pod. (porovnaj ruina). V unifikovanom názve sa uvádza údaj "Lokalita archeologická," rozšírený za pomlčkou o konkrétny typ lokality ( hradisko, villa rustica, mohylník atď.). V prípade, že archeologická lokalita je súčasťou inej kultúrnej pamiatky (dosiaľ nezaniknutej), unifikovaný názov obsahuje obidve informácie (napr. "Kostol a archeologická lokalita - pohrebisko").


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Architektúra_1510 Štítky: hrad_359

     Fotografie hesla v slovniku od docent
prírodné gumy
24. február 2020 - 0:23
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
arabská guma
23. február 2020 - 11:40
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
tragant
23. február 2020 - 11:39
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
čerešňová guma
23. február 2020 - 11:38
     Fotografie hesla v slovniku od docent
klovatina
22. február 2020 - 17:26
     Fotografie hesla v slovniku od docent
hydrokoloidy
22. február 2020 - 17:24
     Fotografie hesla v slovniku od docent
Vemicelle
22. február 2020 - 17:22
     Fotografie hesla v slovniku od docent
Galam
22. február 2020 - 17:20
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
pásikové sklo
17. február 2020 - 1:13
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
cela
16. február 2020 - 20:45

Lokalita archeologická

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.