krakorec

krakorec

vždy kompozitný, masívny podperný architektonický článok zložený z niekoľkých opracovaných a na konci zaoblených, niekedy zdobených hranolov smerom nahor postupne stále viacej vystupujúcich pred líce muriva. Podopiera vystupujúce časti stavby – balkón, pavlač, arkier, ochodzu a pod. V strednej Európe sa tento stavebný prvok používal najmä počas gotiky a renesancie.

Pernštejn, 1270–1285

Kategória: Základné pojmy
Tag: konzola, krakorec

Vytvorené: 23. marca 2022 15:03

Upravené: 23. marca 2022 15:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede