konzola

konzola

(fr. console), celistvý, masívny podperný architektonický článok vystupujúci z múru, s ktorým je konštrukčne zviazaný. Konzoly sú určené na podporu balkónov, ríms, výbehov rebier klenby, trámov, môže niesť sochu a pod. Na prelome 18. a 19. storočia sa začína na výrobu konzol používať liatina. Konzoly môžu byť zdobené zoomorfným, antropomorfným, rastlinným alebo geometrickým dekorom.
Rozoznávame tri základné druhy konzol:
1. ležatá konzola – nesené teleso je podopierané dlhším ramenom konzoly, pričom kratším je konzola primknutá ku stene.
2. stojatá konzola – nesené teleso je podopierané kratším ramenom konzoly, pričom dlhším je konzola primknutá ku stene.
3. kužeľová konzola – konzola v tvare štvrť, pol, príp. trištvrtekužeľa.
Podľa účelu a umiestnenia môžeme rozoznávať konzolu klenbovú, kútovú, parapetnú, rímsovú a podľa stvárnenia konzolu čabrakovú, figurálnu, ostrohovú, volútovú, zástavovú.

Liatinová konzola

Kategória: Základné pojmy
Tag: konzola

Vytvorené: 23. marca 2022 16:03

Upravené: 23. marca 2022 16:03

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede