Kaplnka

prevažne menšia sakrálna stavba obdobná kostolu, resp. časť stavby al. priestoru. Názov všetkých druhov kaplniek sa doplňuje podľa príslušnej cirkvi (najč. rím.- kat., ale i gréc.- kat., bratská, evanjelická, metodistická) a podľa patrocínia. Osobitnými stavebnými typmi sú kaplnka Svätých schodov, loretánska a lurdská ako samostatné stavby al. druh kostolnej kaplnky. Pozn.: Pre unifikovaný názov používame označenie základného účelu, t. j. cintorínska (príp. morová, cholerová), hradná, kalvárijská, konventná, ( t. j. bočná al. chórová), pohrebná, prícestná, pútnická, špitálska, ďalej označenie špecifického účelu (adoračná, krstná, pre všedný deň), námetu (Sv. schodov, lurdská) al. patrocínia, napr. "kaplnka bočná krstná", "kaplnka prícestná sv. Petra"; 1. samostatná stavba s rozvinutým vnútorným priestorom, veľkosťou sa môže blížiť kostolu, zvyč. sa v nej neprechováva sviatosť oltárna, na rozdiel od modlitebne má vysvätený oltár. Je určená na príležitostné verejné obrady. V prípade pochybnosti ,či ide o kostol al. kaplnku, vychádzame z cirkevného štatútu stavby. Kaplnka môže pozostávať z lode a svätyne (niekedy iba oltárny výklenok), niekedy má sakristiu. Býva solitérna, môže tvoriť jadro areálov ( špitálska kaplnka, cintorínska kaplnka, pútnická kaplnka zasvätenia, kalvárijská kaplnka), al. byť súčasťou cirkevných areálov ( pohrebná kaplnka); 2. druh malej architektúry, vtedy ide o prícestné kaplnky a zastavenia; 3. súčasť inej stavby, priestor určený na pravidelné al. príležitostné obrady, väčš. súkromné al. poloverejné - kaplnka domu, kaplnka fary, hradná kaplnka , kaplnka grangie, kapitulnej siene, špitálskeho domu, kaštieľa, konventná, biskupskej, arcibiskupskej al. prepoštskej rezidencie, prelatúry, domu predstaveného, radnice, seminára, alumnia, konviktu a pod. Kaplnka niekedy môže prebiehať cez viaceré podlažia stavby a býva často dispozične zvýraznená, najmä jej záver (napr. arkier, ak je kaplnka vo vyššom podlaží). Osobitným typom je kostolná kaplnka; 4. Ako kaplnka môže slúžiť aj časť priestoru, napr. kapitulnej siene, špitálskej siene, hradnej siene a pod., kde oltár býva umiestnený v oltárnom výklenku.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Architektúra_1510

     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
edikula
27. apríl 2020 - 17:32
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
larárium
16. marec 2020 - 15:23
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
koncha
14. marec 2020 - 19:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
nika
14. marec 2020 - 17:40
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
výklenok
14. marec 2020 - 16:28
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
krypta
14. marec 2020 - 16:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
epitaf
14. marec 2020 - 16:13
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
arkosolium (arcisolium)
14. marec 2020 - 15:43
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
karner
10. marec 2020 - 15:45
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
kostnica
10. marec 2020 - 15:43

Kaplnka

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.