Kaplnka

prevažne menšia sakrálna stavba obdobná kostolu, resp. časť stavby al. priestoru. Názov všetkých druhov kaplniek sa doplňuje podľa príslušnej cirkvi (najč. rím.- kat., ale i gréc.- kat., bratská, evanjelická, metodistická) a podľa patrocínia. Osobitnými stavebnými typmi sú kaplnka Svätých schodov, loretánska a lurdská ako samostatné stavby al. druh kostolnej kaplnky. Pozn.: Pre unifikovaný názov používame označenie základného účelu, t. j. cintorínska (príp. morová, cholerová), hradná, kalvárijská, konventná, ( t. j. bočná al. chórová), pohrebná, prícestná, pútnická, špitálska, ďalej označenie špecifického účelu (adoračná, krstná, pre všedný deň), námetu (Sv. schodov, lurdská) al. patrocínia, napr. "kaplnka bočná krstná", "kaplnka prícestná sv. Petra"; 1. samostatná stavba s rozvinutým vnútorným priestorom, veľkosťou sa môže blížiť kostolu, zvyč. sa v nej neprechováva sviatosť oltárna, na rozdiel od modlitebne má vysvätený oltár. Je určená na príležitostné verejné obrady. V prípade pochybnosti ,či ide o kostol al. kaplnku, vychádzame z cirkevného štatútu stavby. Kaplnka môže pozostávať z lode a svätyne (niekedy iba oltárny výklenok), niekedy má sakristiu. Býva solitérna, môže tvoriť jadro areálov ( špitálska kaplnka, cintorínska kaplnka, pútnická kaplnka zasvätenia, kalvárijská kaplnka), al. byť súčasťou cirkevných areálov ( pohrebná kaplnka); 2. druh malej architektúry, vtedy ide o prícestné kaplnky a zastavenia; 3. súčasť inej stavby, priestor určený na pravidelné al. príležitostné obrady, väčš. súkromné al. poloverejné - kaplnka domu, kaplnka fary, hradná kaplnka , kaplnka grangie, kapitulnej siene, špitálskeho domu, kaštieľa, konventná, biskupskej, arcibiskupskej al. prepoštskej rezidencie, prelatúry, domu predstaveného, radnice, seminára, alumnia, konviktu a pod. Kaplnka niekedy môže prebiehať cez viaceré podlažia stavby a býva často dispozične zvýraznená, najmä jej záver (napr. arkier, ak je kaplnka vo vyššom podlaží). Osobitným typom je kostolná kaplnka; 4. Ako kaplnka môže slúžiť aj časť priestoru, napr. kapitulnej siene, špitálskej siene, hradnej siene a pod., kde oltár býva umiestnený v oltárnom výklenku.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Architektúra

     
Apsida
28. december 2018 - 12:31
     Fotografie hesla v slovniku od harp
Mínium
27. december 2018 - 19:00
     
Architektonicko-historický výskum
27. december 2018 - 14:50
     Fotografie hesla v slovniku od harp
Disperzné lepidlo
19. január 2018 - 19:47
     Fotografie hesla v slovniku od harp
Atika
16. júl 2017 - 8:55
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
bunker
3. august 2016 - 17:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
lavabo
22. jún 2016 - 9:50
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
Cezúra
9. jún 2016 - 19:29
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
sanitárne vybavenie
1. jún 2016 - 14:51
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
lavor
1. jún 2016 - 14:49

Kaplnka

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.