íl

nespevnený sediment s veľkosťou zrna pod 0,006 mm.

Kategória: Základné pojmy
Tag: mm6, mtm, íl

Vytvorené: 29. júla 2015 10:07

Upravené: 29. júla 2015 10:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede