íl

íl

íly sú nespevnené usadené horniny, ktoré obsahujú viac ako 50 % ílových minerálov (napr. kaolinit, smektit, bentonit, illit); ich farebnosť je podmienená chemickým zložením, najmä prítomnosťou atómov kovových prvkov. Kryštály ílových minerálov majú tvar tenkých šesťuholníkových doštičiek (šupiniek). Vlastnosti ílu sa menia podľa obsahu vody. Vo vlhkom íle sú hydrofilné doštičkovité / šupinkovité kryštály obalené vodou, ktorá medzi nimi pôsobí ako „mazadlo“ a súčasne ich príťažlivými silami drží pohromade; preto je vlhký íl plasticky tvarovateľný a súdržný. Zvyšovaním obsahu vody sa príťažlivé sily oslabujú, konzistencia sa mení na tekutú. Znižovaním obsahu vody (vysychaním) sa kryštály ílových minerálov zhlukujú / navzájom spájajú / zliepajú do väčších zŕn alebo do kompaktnej tuhej hmoty. Íly sú podstatnou zložkou hlín.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: íl

.

Vytvorené: 06. decembra 2023 07:12

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede