íl

nespevnený sediment s veľkosťou zrna pod 0,006 mm.