Hradisko

druh archeologickej lokality 1. druh opevneného sídliska, viac-menej polyfunkčného, sprav. väčších rozmerov, so zložitým systémom opevnenia (na rozdiel od starších opevnených sídlisk), budovaný od mladšej doby bronzovej do stredoveku. Tento druh hradiska budovaný v dobe laténskej sa nazýva oppidum. Popri obytnej funkcii bolo hradisko centrom kultu, obchodu, obrany, správy a výroby. Súčasťou hradiska bolo opevnenie ( val, príp. doplnený murovaným plášťom, al. drevená hradba, často s kliešťovou al. polkliešťovou bránou, s bermou a priekopou v rôznych kombináciách) chrániace sprav. celý priestor, ktorý bol v mnohých prípadoch členený ďalším valom na akropolu a predhradie, príp. viacero predhradí. Podľa situovania v krajine delíme hradiská na: nížinné barinné, nížinné ostrožné, výšinné a výšinne ostrožné, pričom toto rozdelenie nepoužijeme do unifikovaného názvu, ale len do popisu; 2. druh menšieho opevneného sídliska so strážnou, príp. útočištnou funkciou, ktorý bol spoločne s veľkými hradiskami súčasťou obranného systému v rámci ovládnutého územia, opevnený podobne ako hradisko v bode 1, často iba s jedinou stavbou, pravdepodobne pre potreby vojenskej posádky. Takýto typ hradiska, budovaný v dobe laténskej, sa nazýva hrádok.


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Architektúra_1510

     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
edikula
27. apríl 2020 - 17:32
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
larárium
16. marec 2020 - 15:23
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
koncha
14. marec 2020 - 19:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
nika
14. marec 2020 - 17:40
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
výklenok
14. marec 2020 - 16:28
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
krypta
14. marec 2020 - 16:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
epitaf
14. marec 2020 - 16:13
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
arkosolium (arcisolium)
14. marec 2020 - 15:43
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
karner
10. marec 2020 - 15:45
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
kostnica
10. marec 2020 - 15:43

Hradisko

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.