bunker

anglický výraz sa objavil v 19. storočí v spojení “coal bunker” – uhoľný bunker, resp. zásobník uhlia,
– zásobník na sypké hmoty, napr. uhlie,


slang. väzenská cela, v ktorej je väzeň sám – samotka,


– podzemný alebo pozemný úkryt, nesprávne označenie každého pevnostného objektu určeného pre obranný boj.

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: bunker, cela, poľné opevnenie, zásobník, úkryt

Vytvorené: 17. mája 2016 15:05

Upravené: 17. mája 2016 15:05

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede