Achatius

Svätý Achatius

        Patrí ku skupine 14 svätých pomocníkov. Informácie o ňom nie sú  jednoznačné, často býva zamieňaný za sv. Akakiosa, resp. Agathiusa.
Jeho meno býva uvádzané tiež vo forme Achat, Achaz, Achác .

        Sv. Achátius se narodil v Kapadokii (dnes Turecko) v prvom storočí a bol váženým dôstojníkom v rímskom vojsku. Podľa legendy velil veľkému množstvu vojakov  v bitke na hore Ararat a jej priebeh nebol priaznivý až do  chvíle, než se na nebi zjavil anjel a prisľúbil im víťazstvo ak prijmú kresťanskú vieru.Napriek tomu, že rímski legionári obdržali rozkaz, že ten, kto odpadne od štátom stanovenej viery bude bičovaný  trním a potom ukrižovaný, nechalo sa veľmi mnoho vojakov pokrstiť a prijalo stanoverné mučeníctvo. Nakoniec ostalo na mieste pre svoju vieru desaťtisíc zavraždených.  
        Masová poprava se uskutočnila na hore Ararat  formou ukrižovania. Achátius bol pred ukrižovaním rozdrásaný  trňovými vetvami a kameňovaný. Pred začiatkom popravy požiadal Boha, aby každému, kto si uctí ich pamiatku, doprial duševné a telesné zdravie. Tak se stal Achátius jedným zo 14 elitných pomocníkov v núdzi.
Iná legenda hovorí, že potom čo cisár Hadrián nariadil kruté prenasledovanie kresťanov, vypovedal Achatius panovníkovi službu a priznal svoju vieru v Ježiša Krista. Trest postihol všetkých vojakov jeho légie.Vzhľadomn k legendárnym prameňom nie je možná historická istota.
        Do rímskeho martyrológia, do zoznamu mučeníkov, sa dostal za Gegora XIII. (1572-1585),  jeho ostatky   sú vo viacerých mestách (Rím, Bologna, Kolín, Bern, Avignon). Jeho sviatok bol 22.júna, avšak v kalendárnej reforme v roku  1969 bol Achátius ako legendárna postava z rímskeho zoznamu mučeníkov vyčiarknutý.

Je patronom :
proti strachu zo smrti, u ťažkých chorôb a pri zúfalstve v bezvýchodiskových situáciách.
Atribúty:
        Svatý Achátius býva zobrazovaný so znakmi svojho mučeníctva, s trňovou vetvičkou,( niekedy s trňovou korunou na hlave.)  Taktiež je zobrazovaný s krížom, palmou, koruhvou, kopijou, mečom alebo vojnovou sekerou. Býva odetý ako rytier, vojak, šľachtic.

Desaťtisíc  martýrov na hore Ararat, Vittore Carpaccio, ok.1538


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
edikula
27. apríl 2020 - 17:32
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
larárium
16. marec 2020 - 15:23
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
koncha
14. marec 2020 - 19:54
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
nika
14. marec 2020 - 17:40
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
výklenok
14. marec 2020 - 16:28
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
krypta
14. marec 2020 - 16:22
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
epitaf
14. marec 2020 - 16:13
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
arkosolium (arcisolium)
14. marec 2020 - 15:43
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
karner
10. marec 2020 - 15:45
     Fotografie hesla v slovniku od Sasha
kostnica
10. marec 2020 - 15:43

Achatius

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.