Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú za južným okrajom  mestskej časti Levíc – Horše na pravom brehu riečky Sikenica. Objekt nie je zapísaný v ÚZPF.

História a vývoj: 

Ruiny tzv. Dolného mlyna sa nachádzajú na pravom brehu riečky Sikenica. Mlyn s určitosťou stál už v druhej pol. 18. storočia, kedy je zachytený aj na I. vojenskom mapovaní a bol vo vlastníctve Komposesorátu obce Horša.  V časti Panská lúka bola vybudovaná hať, ktorá odvádzala vodu do mlynského náhonu. Podľa výmeru, ktorý udelil Štátny vodohospodársky úrad v Banskej Bystrici horšianskemu komposesorátu v r. 1949 vodné dielo pozostávalo z 84 m dlhej šikmo situovanej hate, z nápustného stavidla, zo 746 m dlhého mlynského náhonu, z dreveného aqvaduktu, z mlynského zhlavia, dreveného vodného kolesa na horný odpad s priemerom 3,80 m a zo 70 m dlhého kanála, ktorý slúžil ako odpadový kanál z mlyna. Spád vody bol vymedzený na 4,60 m a maximálny odber vody na 15 l/sek.
Horšiansky Komposesorát mlyn prenajímal a posledným nájomcom bol Štefan Lipták, ktorý v r. 1946 doplnil zariadenie mlyna elektromotorom. V r. 1950 vstúpil Štefan Lipták aj s celým mlynárskym zariadením do Roľníckeho skladištného družstva v Leviciach.
Budova mlyna bola obdĺžnikového pôdorysu na ktorú sa zo západnej strany napájala prístavba. Do súčasnosti sa z mlyna zachovali už len ruiny hlavnej budovy, ktorá bola pravdepodobne neskoršie rozšírená o menšiu prístavbu a predelená priečkou.  Najlepšie sa zachovala východná časť budovy so zachovanými okennými? a vstupnými otvormi. Zachoval sa tiež odpadový kanál klenutý kamennou klenbou ústiaci  do riečky Sikenica a stopy po mlynskom náhone dodnes dobre čitateľné v teréne. V blízkosti mlyna sa tiež zachovali stopy po bližšie neznámej pravdepodobne hospodárskej stavbe.

Obec: 
Levice
Poloha: 
za južným okrajom mestskej časti
Prístup: 
pešo
Informačné zdroje: 

Bešinová E. : Vodné mlyny v severnom Honte, Zborník Tekovského múzea, r. VIII, 2010 s. 123

Text: M. Martinák

Umiestnenie

Horša

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Vodný mlyn Horša, tzv. dolný mlyn

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.