Molpír hradisko

Logo pamiatky

Vnútorný priestor areálu pozostáva z troch častí. V najvyššej z nich boli po obvode zbudované zrubové stavby s kamenným základom, ďalej pece a v skale vytesané kultové miesto a cisterna. Táto svätyňa dosahovala rozmery 202 x 6 metrov a našli sa v nej tri obetiská so zvyškami idolov. Archeologický výskum dokázal na hradisku stopy po antropofágií, čo znamená, že miesto je dokladom rituálnej konzumácie ľudských obetí. Nižšie opevnenie obsahovalo terasy s domami remeselníkov a v najnižšej úrovni bolo zrejme hospodárske zázemie hradiska. Molpír bol na svoju dobu mohutnou pevnosťou, kde sa uplatňovali fortifikačné prvky známe dovtedy z južnejších oblastí.

Hradisko je voľne prístupné a sprevádzajú po ňom informačné tabule rozmiestnené pri významných miestach lokality. Z hornej akropoly s otvára nádherný výhľad do údolia Hlboče a na Záruby, najvyšší vrch Malých Karpát. V Smoleniciach sa nachádza múzeum, ktoré zriadila v roku 1996 obec a kde je možné vidieť archeologické nálezy pochádzajúce z hradiska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.