Kostol Sv. Kozmu a Damiána - Sečianky

Kostol sa nachádza na návrší  západne od obce. Ide zjavne o neskorománsku stavbu s gotickými prvkami, ktorá je veľmi pekným reprezentantom prechodového obdobia medzi slohmi. Je to jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a takmer štvorcovým presbytériom s polygonálnym (trojbokým) záverom. Nárožia západnej fasády spevňujú operáky, ďlšie dva spevňujú presbytérium, na severnom a juhovýchodnom rohu. Hlavný vstup je z južnej fasády, stvárnený v podobe pokruhovo zaklenutého, už goticky profilovaného portálu s hladkým polkruhovým tympanónom. Na južnej fasáde lode sú 3 románske úzke polkruhové okná so široko rozovretými špaletami. Ďalšie, širšie polkruhové okno je na severnej fasáde lode. Presbytérium je presvetlené dvomi oknami, pôvodným stredovekým (rovnakým, ako na južnej strane lode) na severovýcodnej strane záveru a širším polkruhovým na jeho juhovýchodnej strane. Víťazný oblúk je polkruhový s okosenými hranami na strane lode, nábehy oblúka vychádzajú z rímsových hlavíc. Okos oblúka je na strane lode profilovaný polkruhovým vyžľabením. V severnej stene presbytéria je jednoduché  pravouhlé nikové pastofórium. Severne od prebytéria je situovaná sakristia, kam sa z neho vstupuje jednoduchým pravouhlým portálom. Loď aj presbytérium sú plochostropé, interiér má klasicistickú a historizujúcu výmaľbu. Sakristia je rozsiahly plochostropý priestor, pristavaný čiastočne aj k svernej fasáde lode. Kostol má sedlové strechy s plechovou krytinou, nad víťazným oblúkom je drevený osemboký snktusník zakončený  cibouľovou strechou s laternou, pokrytou medeným plechom.

História a vývoj: 

Objekt pravdepodobne pochádza z poslednej tretiny 13. storočia. Stavba sa zachovala v pôvodnej dispozíci, až na sakristiu. Pôvodný stredoveký je hlavný vstup, južné okná lode a severné okno presbytéria. Kostol bol upravený v renesancii a neskorom baroku (1754). V renesancii pravdepodobne vzniklo severné okno lode, južné okno presbytéria (možno úprava pôvodného stredovekého), pravouhlý portál sakristie a pastofórium.  Pri úprave zmieňovanej k roku 1754 bol zjavne barokizovaný interiér a vznikla sanktusníková vežička. V období I. ČSR bola plánovaná prestavba kostola v rozsahu predĺženia kostola, vybudovaním nového západného priečelia s predstavanou vežou a prerazenia dvoch nových okien v severnej stene lode. Dva projektové návrhy na túto nerealizovanú prestavbu z rokov 1929 a 1930 sú uložené v archíve Pamiatkového úrad SR, spolu so základným výskumom V. Mencla.

V 60-tych rokoch 20. storočia bol kostol obnovený, pričom bola výrazne rozšírená skaristia severnýma a západným smerom.

Kostol v súčasnosti nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku!

Číslo UZPF: 
-
Obec: 
Sečianky
Prístup: 
autom asfaltovou cestou z obce.
Informačné zdroje: 

trochu zkreslený popis objektu

http://www.apsida.sk/c/5992/secianky

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kostol Sv. Kozmu a Damiána - Sečianky

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.