Katedrála svätého Martina (Dóm), Bratislava

Dóm sv. Martina je jednou z dominánt mesta. Po stáročia bol stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. Miesto, na ktorom dnešná katedrála stojí, bolo viacvýznamovým centrom vznikajúceho mestského osídlenia. Stretávali sa tu cesty, vznikol trh, nachádzalo sa tu teda jadro vtedajšieho mesta, kde sa dá predpokladať aj kaplnka. Mešťania však chodievali na bohoslužby na hrad, kde malo sídlo prepoštstvo a kapitula. Až keď už návštevy začali byť neúnosné a ohrozovali bezpečnosť hradného sídla, požiadal kráľ Imrich od pápeža Inocenta III.[1] povolenie na prenesenie prepoštstva do podhradia. Toto povolenie bolo v roku 1204 aj vydané. Po prepoštstve, ako mieste vydávajúcom a obstarávajúcom listinný a dokumentačný materiál sa na základe súhlasu pápeža Honoria III.[2] v roku 1221 presťahoval aj kostol. 

Celkové vnútorné rozmery Dómu sv. Martina sú:

dĺžka vrátane sakristie - 69,37 m

šírka - 22,85 m

hrúbka múrov trojlodia - 1,5 m

hrúbka múrov svätyne - 926 mm

výška lodí - 16,02 m

výška svätyne - 18,5 m

História a vývoj: 

Stavba sa začala ešte v románskom slohu a zasvätenie najsvätejšiemu Spasiteľovi bolo v kontinuite s hradným chrámom. 2 decembra 1291 kráľ Ondrej III.[3] udelil podhradiu mestské privilégiá, a mesto sa začalo rozvíjať na voľnom priestranstve východným smerom. Historické jadro však už zostalo na úpätí hradného vrchu. Chrám najsv. Salvátora v svojej veľkosti však nebol dostačujúci a preto menšiu románsku stavbu, ktorá už od roku 1302 slúžila ako mestský chrám, začali v rokoch 1311-1314 obstavovať terajším gotickým chrámom. Tento bol slávnostne vysvätený ostrihomským biskupom Gregorom v roku 1452 na počesť najsv. Spasiteľa a sv. Martina. V tom čase ešte neexistovalo také sanktuárium aké poznáme dnes. Bolo asi len o niečo viac ako 1/3 dnešného, teda sanktuária postaveného Matejom Korvínom v rokoch 1467-1487. Tieto roky si aj dnes môžeme prečítať na jeho strope, v štítkoch upevnených na svorníkoch rebier. Tu taktiež nájdeme aj krajinské a šľachtické erby z tohto obdobia. Dnešná Katedrála- Dóm Svätého Martina prešiel od svojej posviacky v roku 1452 viacerými premenami a drobnými prestavbami, či prístavbami. Dnes sa nachádza vo väčšej miere v stave prestavby z rokov 1863-1878 vedenej kanonikom Karolom Heillerom- dómskym farárom, konanej v spolupráci s architektom Jozefom Lippertom (1826-1902).[4]

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

2011, ukončená obnova fasád a krovu veže.

Iné názvy: 
dóm
Chránený celok: 
Informačné zdroje: 

[1] pápežom v rokoch 1198-1216

[2] pápežom v rokoch 1216-1227

[3] uhorský kráľ v rokoch 1290-1301

[4] Jozef Lippert (* 21. januára 1826v Arade v Rumunsku, + 15. augusta 1902 v Gutensteine v Rakúsku) architekt a reštaurátor. Študoval v Hamburgu a vo Viedni.

Zdroje: http://dom.fara.sk

Umiestnenie

Bratislava

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Katedrála svätého Martina (Dóm), Bratislava

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.