Základné z registrácie

Meno

Pavol

Priezvisko

Jemala

Prezývka

Slovensko-zdola

Popis

Slovensko zdola – Videosprievodca obcí a miest Slove nska

Sakrálne a kultúrne pamiatky