monopteros

typ antického okrúhleho chrámu bez celly, s radom stĺpov po obvode.…

belvedér

(z lat. videre - vidieť, tal. belvedere, fr. Belle vue - krásny pohľad)