voliéra

(lat. volare – lietať) priestor ohraničený mrežami, resp. sieťovým pletivom určený na chov a pozorovanie vtáctva, dostatočne veľký na to, aby umožňoval vtákom lietať. Častá…