viadukt

(lat. via – cesta, ducere – viesť), inžinierska mostná stavba vyrovnávajúca výškové rozdiely tam, kde nie je možný násyp. Prekonáva dopravné prekážky (údolia, rieky, cesty,…