Terakota

druh pálenej hliny, ozdobná keramika s farebným črepom a výrobky z nej

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…