cela

(lat. cella)
1) ústredná miestnosť v rímskom antickom chráme, kde stála socha božstva. Gréci túto miestnosť naz…

altana

(lat. altus - vysoko položený, vysoký, vzdialený)