poprsnica

(podokenica, podobločnica, parapetná doska), drevená alebo kamenná doska kryjúca časťokenného parapetu za oknom, vyčnievajúca dovnútra miestnosti