Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Jedná sa o trojloďovú gotickú stavbu s päťbokým presbytériom, v ktorom sa zachovalo pôvodné pastofórium.