krenelovanie

zdobenie budov pevnostnými motívmi (napr. cimburie); u nás sa uplatňovalo v mestskej architektúre od renesancie do 19. storočia Renesančná zvonica, Strážky, 1629