kotovica

nepálená tehla; vyrába sa natláčaním, ubíjaním alebo lisovaním zmesi plastickej konzistencie do drevených foriem. Zmes pozostáva z hliny, do ktorej sa pridáva posekaná slama, plevy…