nika

(tal. nicchia – mušľa)
pravouhlý alebo polkruhový výklenok v stene, zaklenutý