kaolinické íly

bielo alebo svetlo sfarbený íl, ktorý vznikol väčšinou zvetrávaním hornín bohatých na živce. Hlavnou zložkou je ílovitý minerál kaolinit, ktorý tvorí až 80% jej objemu.…