krypta

(fr. cryptes) podzemná, krytá chodba


1) podzemná zaklenutá chodba,

arkosolium (arcisolium)

(lat. arcus = oblúk, solium = trón, sarkofág)
väčší výklenok v stene katakomb určený na poheb významnej osoby. Vlastný hrob bo…