hasenie vápna

chemická reakcia › vápna páleného s vodou, ktorej produktom je › vápno hasené. Zdroj: [Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.] [Hrčka, M.…