foyer

Foyer (výslovnosť: [foajé] z franc. foyer) je pôvodne výraz pre miestnosť s ohniskom (kozubom) slúžiacu na ohriatie, ktorý sa vyprofiloval na označenie vstupného priestoru väčšej…