Kostol sv. Jána Krstiteľa, Modra

Jednoloďový kostol stojaci na cintoríne má polygonálne presbytérium a dvomi sakristiami, nemá vežu, len predstavanú predsieň s valenou kl…