bentonit

obyčajne biela, sivá až svetlozelená ílovitá hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla. Pri styku s vodou intenzívne napučiava s výnimkou vápenatého bentonitu. Bentonit sa vyznačuje…