akvárium

(lat. aqua – voda). nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu, určená na chov a pozorovanie menších druhov vodných živočíchov (najmä rýb) a pestovanie vodných…