Kvercitron

Quercitron, kvercitron, citronek, färgek (سنديان صبغي, کوارکوس روبرا): Nordamerika; innerbarken ger ett orangegult färgämn…