Zostatková životnosť

Zostatková životnosť

obdobie od realizácie stavby alebo opravy (prípadne od momentu vypracovania posudku) do predpokladaného ukončenia technickej životnosti, t.j. spĺňania základných požiadaviek na stavbu (pozri budovu), straty možnosti užívania, najmä straty stability konštrukcie či stavby

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Zostatková životnosť

.

Vytvorené: 18. septembra 2023 06:09

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede