Zosilnenie

Zosilnenie

druh stavebného zásahu do stavby, pri ktorom sa upravujú pôvodné rozmery (prierezy) jeho nosných prvkov alebo sa konštrukčne upravujú tak, aby boli schopné znášať väčšie zaťaženie (pri staršom prvku to môže byť aj zvýšenie jeho únosnosti zníženej starnutím, prípadne koróziou).

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: zosilnenie

.

Vytvorené: 19. septembra 2023 04:09

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede