Zariadenie staveniska (ZS)

Zariadenie staveniska (ZS)

súhrn objektov a zariadení, ktoré počas realizácie výstavby či obnovy stavieb slúžia na prevádzkové, výrobné a sociálne potreby účastníkov výstavby. Pri renováciách sa ako súčasť zariadenia staveniska spravidla dočasne využívajú jestvujúce priestorové kapacity obnovovanej stavby.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Zariadenie staveniska (ZS)

.

Vytvorené: 02. novembra 2023 08:11

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede