Údržba

Údržba

je technická činnosť realizovaná v pravidelných, ale aj nepravidelných intervaloch uskutočňovaná v priebehu životnosti objektu, alebo jeho častí, z dôvodu predĺženia funkčnosti a následnej životnosti jednotlivých prvkov stavby.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: údržba

.

Vytvorené: 23. októbra 2023 13:10

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede