Technológia stavieb

Technológia stavieb

veda o výrobnom procese a jej praktické uplatnenie o spôsoboch a postupoch (resp. technikách a procedúrach), zaoberajúca sa premenou surovín a polovýrobkov (t.j. stavebných látok a dielcov, súhrnne nazývaných stavebné výrobky) na konečný výrobok (jednotlivé konštrukcie, stavebný objekt, celú stavbu). Pri obnovách budov sú vo väčšine prípadov konečným výrobkom jednotlivé opravené konštrukcie budov. Vedný odbor technológia stavieb sa delí na technológiu stavebných procesov, technológiu procesových zostáv a mechanizáciu stavebných procesov.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Technológia stavieb

.

Vytvorené: 29. novembra 2023 15:11

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede