Stavebný dozor

Stavebný dozor

fyzická osoba vykonávajúca kontrolu priebehu realizácie výstavby, resp. obnovy s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, so stavebným povolením a so súvisiacimi právnymi predpismi (napr. technickými normami, normami bezpečnosti pri práci a podobne).

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Stavebný dozor

.

Vytvorené: 13. októbra 2023 23:10

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede