Stavebník

Stavebník

fyzická alebo právnická osoba zamýšľajúca realizovať stavbu a zodpovedná za prípravu, zabezpečenie a priebeh realizácie výstavby, resp. obnovy stavebného diela, ktorú spravidla aj financuje. Stavebník a investor môže byť jedna osoba. Stavebníkovi sa vydáva stavebné povolenie.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: Stavebník

.

Vytvorené: 29. septembra 2023 00:09

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede