Skriňa oltárna

Tiež >Archa< je v překladu gotický křídlový oltář. Bývá na kamenné mense-stole. Na oltáři je malovaná deska nebo vyřezávaný reliéf a nad ní jako retabulum skříň se sochami nebo reliéfy popřípadě malbami s jedním nebo i dvěma páry skládacích křídel s deskovými obrazy či reliéfy postav světců či celých výjevů. Archa je zdobena architektonickým nástavcem z vyřezávaných fiál s kraby a kytkami a kyticemi. Bývá taky doplněný sochami nebo prostým štítem.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: archa, oltár, skriňa, skriňa oltárna

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede