murivo

murivo

konštrukcia – produkt technológie murovania. Podľa polohy, alebo účelu rozlišujeme najmä základové, prízemné, výplňové, nosné, alebo nenosné. Taktiež aj pilierové, komínové, klenbové, rímsové, šachtové, stokové a podobne. Podľa použitej malty rozlišujeme najmä murivo na hlinenú, vápennú, nastavovanú, alebo cementovú maltu. Podľa výrazu hovoríme o murive omietanom, neomietanom, škárovanom, obloženom, alebo so zatretými škárami, jednostranne alebo obojstranne lícovanom, prípadne nelícovanom. Stredoveké murivá sa zvyčajne zhotovovali ako sendvičové, pričom ich jadro je väčšinou nekompaktné (medzerovité), alebo z menej odolného materiálu, ktorý sa vplyvom pokračujúcej erózie ďalej uvoľňuje a vysypáva, čím vznikajú nebezpečné diery a dutiny, ktoré múry staticky oslabujú (najmä v ich pätách).

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: murivo

.

Vytvorené: 20. októbra 2023 17:10

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede