múr

múr

základná nosná alebo ochranná konštrukcia stavebného objektu, vytvorená z rôzneho materiálu technológiou murovania. Podľa použitého materiálu (staviva) rozlišujeme pri objektoch pamiatkového záujmu najmä kamenný, tehlový a zmiešaný múr. Podľa vzhľadu povrchu potom omietnutý, neomietnutý, škárovaný, obložený, alebo inak vizuálne upravený múr.

Zdroj:
[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]
[Hrčka, M. (2022): Vplyv eróznych činiteľov na voľbu technológie vápennej malty pri obnove kultúrnych pamiatok, Dizertačná práca, Bratislava: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb, CETOP – Centrum technológie ochrany pamiatok.]

Kategória: 
Tag: múr

.

Vytvorené: 25. septembra 2023 18:09

Upravené: 22. januára 2024 10:01

Autor: harp

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede